Học tiếng Lào

Diễn đàn học tiếng Lào, người Việt học tiếng Lào

Học tiếng Lào: Từ vựng chủ đề Hiệu sách

Hiệu bán sách                  ຮ້ານຂາຍປື້ມ                   Hạn khải pựm Sách:                               ປື້ມ                                 Pựm Hiệu bán sách cũ:...

Học tiếng Lào: Chủ đề Hiệu cắt tóc

Hiệu cắt tóc        ຮ້ານຕັດຜົມ      Hạn tắt p’hổm Tóc:          ຜົມ         P’hổm   Xoa mặt:       ນວດໜ້າ      Nuột nạ Trang điểm:...

Học tiếng Lào: Chủ đề Đổi tiền

  Nơi đổi tiền           ບ່ອນປ່ຽນເງິນ                 Bòn piền ngân  Chi:                       ໃຊ້ຈ່າຍ, ຈັບຈ່າຍ              Xạy...

Học tiếng Lào: Chủ đề Công an

  Sở công an        ສະ​ຖາ​ນີຕຳຫຼວດ        Sạ thả ni tăm luột Cho phép tạm trú: ອະນຸຍາດໃຫ້ອາໄສຢູ່ຊົ່ວຄາວ...

Page 2 of 7 1 2 3 7