Học tiếng Lào

Diễn đàn học tiếng Lào, người Việt học tiếng Lào

Bài 1: (Phần 1) ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO

ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO (phần 1)  ຂີ່ຍົນໄປເມືອງລາວ ປະໂຫຍກທີ່ມັກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ(Câu thông dụng) 1. ເຮືອບິນຈະຂຶ້ນຈັກໂມງ?/ເຮືອບິນຈະອອກບິນເວລາໃດ? Máy...

Page 7 of 7 1 6 7