Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi công tác tuyên giáo

Tại TP Hà Nội, ngày 12-12, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã hội đàm với ông Khamphan Pheuyavong – Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác cán bộ, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, tài liệu tuyên truyền về quan hệ hai nước dưới nhiều hình thức; hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn của Lào với các nội dung đổi mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Việt Nam - Lào tăng cường trao đổi công tác tuyên giáo - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Pheuyavong tại hội đàm Ảnh: TTXVN

Hai trưởng ban đã điều hành các phiên thảo luận, trao đổi về các vấn đề trọng tâm của công tác tuyên giáo, tập trung vào các nội dung quan trọng như công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ chiến lược trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin tuyên truyền; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.

Theo NLĐ

Bài viết liên quan

Next Post