Thẻ: lê văn kiểm

Thơ: Một đời

MỘT ĐỜI Tặng Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm* Đã từng bao nỗi gian truân Đã từng bao khúc ...