Tag: Tỉnh Viêng Chăn tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 8.2%