Thẻ: hãng thời trang nổi tiếng ý sao chép họa tiết truyền thống lào vào sản phẩm