Thư viện pháp luật

Xuất phát từ mong muốn hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Lào có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật của nước CHDCND Lào, Tạp chí Lào Việt và Sacombank Lào đã quyết định hợp tác triển khai chuyên mục Thư viện Pháp luật để tập hợp, biên dịch và đăng tải các văn bản pháp luật hiện hành của nước CHDCND Lào bằng tiếng Việt Nam. Các văn bản pháp luật được lựa chọn tập trung vào lĩnh vực kinh tế, xã hội vốn liên quan, tác động trực tiếp nhất đến đời sống, làm việc, kinh doanh của cộng đồng người Việt, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Việc tiếp cận các văn bản trên của bạn đọc là hoàn toàn miễn phí.

Tài trợ

Với sự ra mắt chuyên mục Thư viện Pháp luật nói trên, Tạp chí Lào Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ngân hàng Sacombank Lào – Ngân hàng với tầm nhìn là “Ngân hàng SME tốt nhất tại Lào” đã luôn ủng hộ đầy nhiệt thành đối với các hoạt động phát triển cộng đồng cộng đồng nói chung, và các hoạt động phát triển hoạt động cung cấp thông tin đối cộng đồng Việt Nam tại Lào riêng. Sự hợp tác, ủng hộ của Ngân hàng Sacombank Lào là điều kiện quan trọng để Tạp chí Lào Việt phát triển chuyên mục Thư viện Pháp luật trở thành chuyên mục ổn định, có chất lượng đáp ứng được kỳ vọng lớn lao của bạn đọc.

Liên hệ

Quá trình thực hiện chuyên mục Thư viện Pháp luật khó tránh khỏi những thiếu xót, rất cần những góp ý, ủng hộ của bạn đọc để phát triển tốt hơn nữa. Mọi quan tâm, góp ý của bạn đọc đối với chuyên mục nói trên xin gửi về địa chỉ: Tạp chí Lào Việt – Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn. Địa chỉ: 167 bản Anou, quận Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn Email: [email protected]; Điện thoại: +85620 99655568.
Page 1 of 3 1 2 3