Tài liệu

Tạp chí Lào Việt triển khai chuyên mục “Tài liệu”, là một phần của chuyên mục Tham khảo đã được bạn đọc ủng hộ và đánh giá cao trong thời gian qua nhằm cập nhật kịp thời các văn bản, tài liệu tập trung vào lĩnh vực kinh tế, xã hội vốn liên quan, tác động trực tiếp nhất đến đời sống, làm việc, kinh doanh của cộng đồng người Việt, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào làm cơ sở tham khảo cho bạn đọc phục vụ vào công việc và cuộc sống. Liên hệ Quá trình thực hiện chuyên mục nói trên. Mọi quan tâm, góp ý của bạn đọc đối với chuyên mục nói trên xin gửi về địa chỉ: Tạp chí Lào Việt – Hội người Việt Nam Thủ đô Viêng Chăn. Địa chỉ: 167 bản Anou, quận Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn Email: [email protected]; Điện thoại: +85620 99655568.