Học tiếng Lào-Việt

Diễn đàn học tiếng Lào, người Việt học tiếng Lào

Học tiếng Lào: Từ vựng chủ đề Hiệu sách

Hiệu bán sách                  ຮ້ານຂາຍປື້ມ                   Hạn khải pựm Sách:                               ປື້ມ                                 Pựm Hiệu bán sách cũ:...

Học tiếng Lào: Chủ đề Hiệu cắt tóc

Hiệu cắt tóc        ຮ້ານຕັດຜົມ      Hạn tắt p’hổm Tóc:          ຜົມ         P’hổm   Xoa mặt:       ນວດໜ້າ      Nuột nạ Trang điểm:...

Học tiếng Lào: Chủ đề Đổi tiền

  Nơi đổi tiền           ບ່ອນປ່ຽນເງິນ                 Bòn piền ngân  Chi:                       ໃຊ້ຈ່າຍ, ຈັບຈ່າຍ              Xạy...

Page 1 of 6 1 2 6