Tag: văn hóa

Thơ: Té nước

TÉ NƯỚC Giữa ngày Tết nắng chói chang Té cho nhau những dịu dàng nhớ mong Té cho nhau cạn ...

Thơ: Vòng lốc

VÒNG LỐC Em-nàng tiên nữ Sau nghìn năm thiếp ngủ Đêm nay trốn Thần trên ngọn Vắt phu* Về nghiêng ...

Page 1 of 3 1 2 3