Báo chí Lào ca ngợi thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 25-1 đến ngày 2-2 tại Hà Nội, Thông tấn xã Lào có bài viết ca ngợi thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo chí Lào ca ngợi thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo Thông tấn xã Lào, cùng với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Bài viết nêu rõ: “Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn so với giai đoạn trước khi tiến hành công cuộc đổi mới.

Với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao. Tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 343 tỷ USD gấp 13 lần so với 27 tỷ USD năm 1986 với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người đạt 3.521 USD vào cuối năm 2020.

Khóa XII vừa qua, trong 4 năm liên tiếp 2016-2019 Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới và là một trong 16 nước có nền kinh tế nổi bật nhất.

Bài viết cũng nhấn mạnh, trong năm 2020, trong khi các nước trên thế giới và khu vực phần lớn đều tăng trưởng âm hay rơi vào tình trạng suy thoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương đạt 2,91% nhờ kiểm soát thành công dịch Covid-19 với các biện pháp cách ly, xét nghiệm, truy vết triệt để, góp phần đưa tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 đạt bình quân 5,9%/năm, trở thành một trong những quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Với thành tựu trên, Việt Nam trở thành hình mẫu trên thế giới khi thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của nhân dân.

Trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bài viết nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đặc biệt, năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và có nhiều hoạt động tích cực trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Bài viết nêu rõ, Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển thông qua việc tiếp tục sự nghiệp xây dựng, củng cố Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần cách mạng, nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân kết hợp chặt chẽ với sức mạnh của thời đại mới, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện, có hệ thống; xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa đất nước trở thành đất nước phát triển theo hướng XHCN vào giữa thế kỷ XXI. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục lãnh đạo toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam phát huy thành tựu đạt được trong những năm vừa qua, hoàn thành mọi mục tiêu đề ra đưa Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân; tạo điểm tựa  vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách. Chúng ta tự hào khi thấy rằng, trong nhiều thập kỷ qua, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn kề vai sát cánh trong kháng chiến giành lại độc lập cho dân tộc và cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong thời gian qua, hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục hợp tác trong mọi lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc trao đổi về lý luận và thực tiễn; hai bên còn thường xuyên thảo luận và hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh; kinh tế, đầu tư và thương mại, Việt Nam là một trong những nước đầu tư lớn nhất, đứng thứ 3 trong số các nước có hoạt động đầu tư tại Lào. Với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD. Đặc biệt, tại kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào – Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong tháng 12-2020, hai bên đã ký kết 17 văn kiện hợp tác. Trong đó có Nghị định thư thực hiện Hiệp định về hợp tác đầu tư phát triển bến cảng số 1,2,3 của cảng Vũng Áng. Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Giao thông vận tải về nghiên cứu phát triển đường sắt giữa Lào và Việt Nam. Ngoài ra là một số thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục, năng lượng giữa hai nước. Điều đó không chỉ giúp kinh tế của Lào phát triển vững chắc trong những năm tới, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đến nay có thể khẳng định rằng, trải qua nhiều thập kỷ, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ được giữ gìn và vun đắp, phát triển sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả hơn trong mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Theo QĐND

Related Posts

Next Post

Discussion about this post