Thẻ: học tiếng Lào

Học tiếng Lào: Hội thoại chủ đề Kinh tế

  1/- Đất nước ta giàu tài nguyên, tại sao lại lạc hậu về kinh tế? ປະເທດເຮົາຮັ່ງມີທາງຊັບພະຍາກອນ, ເປັນຫຍັງຫຼ້າຫຼັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ? Pá thệt ...

Page 1 of 7 1 2 7