Tag: trung tam NG

Bài 1: (Phần 5) ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO

ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO (phần 5) ຂີ່ຍົນໄປເມືອງລາວ ໝາຍເຫດ  - Ghi chú: ຂໍໃຫ້ເອົາກາເຟມາໃຫ້ຂ້ອຍຈອກໜຶ່ງແດ່.Lấy café cho tôi xin 1 cốc với. ...

Bài 1: (Phần 4) ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO

ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO (phần 4) ຂີ່ຍົນໄປເມືອງລາວ ບົດສົນທະນາ - Bài hội thoại ພາກ 2– Phần 2. ພະນັກງານດ່ານພາສີ: ຂໍເບິ່ງປັດສະປໍຂອງທ່ານຈັກໜ້ອຍແດ່. Cán ...

Bài 1: (Phần 2) ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO

ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO (phần 2) ຂີ່ຍົນໄປເມືອງລາວ ຝືກຫັດ- Luyện Tập 1. ຫ້ອງລໍຖ້າຢູ່ໃສ?/ຫ້ອງລໍຖ້າຢູ່ບ່ອນໃດ? Phòng chờ ở đâu?/ Phòng chờ ...

Bài 1: (Phần 1) ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO

ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO (phần 1)  ຂີ່ຍົນໄປເມືອງລາວ ປະໂຫຍກທີ່ມັກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ(Câu thông dụng) 1. ເຮືອບິນຈະຂຶ້ນຈັກໂມງ?/ເຮືອບິນຈະອອກບິນເວລາໃດ? Máy bay cất cánh lúc mấy ...

Bài 2: (Phần 1) GỌI ĐIỆN VỀ CHO GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM

ບົດທີ 2: ໂທໄປຫາຄອບຄົວຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ (Phần 1) ປະໂຫຍກທີ່ມັກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ (Câu thông dụng) 1. ຂ້ອຍຈະໂທລະສັບຢູ່ໃສ? Tôi sẽ gọi điện ở đâu? 2. ກະລຸນາບອກຂ້ອຍແດ່ວ່າຈະໂທເບີນີ້ແນວໃດ? Vui ...

Bài 1: (Phần 3) ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO

ĐI MÁY BAY ĐẾN NƯỚC LÀO (phần 3) ຂີ່ຍົນໄປເມືອງລາວ ບົດສົນທະນາ - Bài hội thoại ພາກທີ 1 (ຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ການບິນລາວ, ຖ້ຽວບິນເລກ QV817ລະຫວ່າງຮ່າໂນ້ຍປະເທດຫວຽດນາມໄປຍັງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ). Chào mừng ...