Thẻ: quân tình nguyện

Về thăm bản Cơn

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Quân tình nguyện và Chuyên ...