Tag: Ngô Gia Linh

Học tiếng Lào: Từ vựng chủ đề Bầu cử

Bầu cử                   ເລືອກຕັ້ງ                       Lược tặng   Quốc hội:               ລັດຖະສະພາ          Lắt thạ sạ ph’a   Hội đồng:          ...

Page 1 of 3 1 2 3