Tag: người lính việt lào

Cọp rừng Lào

Trong cuộc đời người lính tình nguyện ở Lào, có biết bao nhiêu sự hy sinh, hy sinh trong chiến ...