Thẻ: ký ức người lính việt lào

Đồi cháy

Tháng 8, mùa Thu về... Mùa thu 1945, một mùa thu lịch sử. Tháng 8, mùa thu 1966 có một ...

Anh Ký, chị Chom

Đó là cặp vợ chồng nông dân ở làng Huội Phầy, huyện Xukhuma, tỉnh Chămpaxắc ( Hạ Lào). Anh chị ...

Đêm Bôn La

Ngày 25 tháng 4 năm 1985, Tiểu đoàn đặc công 31 chúng tôi nhận lệnh vượt Trường Sơn sang làm ...